Handels- og leveringsbetingelser

Virksomheder (B2B)

Alle priser er eksl. 25% moms og evt. afgifter i danske kroner. Hvis andet ikke nævnes er valutaen danske kroner.

Den angivne pris på bestillingstidspunktet er den gældende pris. Varer faktureres til den aktuelle pris på bestillingstidspunktet, og prisen ændres ikke hverken ved prisfald eller prisstigning.

Der tages forbehold for prisfejl mv. som følge af valutaændringer, force majeure, leveringssvigt, afgiftsændringer, udsolgte varer og trykfejl.

IdHAIR Company A/S forbeholder ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købssum er lagt.

Alle udgifter i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køber.
 
Returnering
Der er som udgangspunkt ingen fortrydelsesret ved køb af produkter hos IdHAIR Company A/S. Der fratrækkes 20% af købsværdien ved returnering.
For at kunne benytte sig af returnering, skal varen returneres i samme stand, som ved overdragelsen sammen med den originale faktura fra IdHAIR. Returneringen det skal ske i aftale med IdHAIR Company A/S og produkterne skal være fri for klistermærker samt andet der ikke er en del af emballagen.

Der er ingen returneringsmuligheder på bestillingsvarer som f.eks. Sinelco, inventar og tilbudsvarer.
 
Betaling
Betaling er, hvis andet ikke er anført, netto 14 dage.
Der påløber renter fra forfaldsdatoen med 2% pr. påbegyndt måned.
 
Fragt
Alle ordrer over kr. 900,- ekspederes fragtfrit.
 
Gebyr
Der pålægges alle ordrer et Emballage- og miljøtillæg.
 
Mangler og reklamation
Der gives 1 års garanti fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke fornyet garanti.

Reklamation over fejl eller mangler ved varen skal ske straks efter modtagelse. Den originale faktura fra IdHAIR skal medsendes reklamationen sammen med en tydelig beskrivelse af den pågældende fejl eller mangel.  Reklamation fremsat efter har ingen retsvirkning, medmindre fejlen eller manglen ikke kunne konstateres ved en forsvarlig undersøgelse af varen umiddelbart efter levering. I sidstnævnte tilfælde skal reklamation ske senest 7 dage efter, at fejlen eller manglen er eller burde være konstateret. I intet tilfælde kan fejl eller mangler dog påberåbes mere end 1 år efter leveringen (absolut reklamationsfrist).
 
Forsvarlig returnering
Alle produkter som returneres til IdHAIR Company A/S skal være forsvarligt indpakket.
Varer som returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af IdHAIR Company A/S
 
Ansvarsbegrænsning
IdHAIR Company A/S påtager sig intet erstatningsansvar for tab forårsaget ved forsinkelse, mangler eller anden misligholdelse, medmindre tabet er forårsaget ved grov uagtsomhed fra IdHAIR Company A/S’s side.

IdHAIR Company A/S påtager sig intet ansvar for indirekte tab, herunder tab af goodwill, tabt fortjeneste (fx avancetab), driftstab, løbende omkostninger og tab af kundekreds. IdHAIR Company A/S’s erstatningsansvar i relation til en enkelt ordre er i alle tilfælde begrænset til værdien af den pågældende ordre opgjort som den samlede købspris ekskl. moms.
 
Tvister
En eventuel tvist mellem IdHAIR Company A/S og en erhvervsdrivende afgøres ved sø- og handelsretten i København.
 
Er du i tvivl?
Såfremt der opstår tvivl om ovenstående betingelser, anbefaler IdHAIR Company A/S at du kontakter din konsulent eller salgskontoret på 8674 2822.
     Instagram
Tag dine egne billeder med #idhairdk og få muligheden for at inspirere andre, samt få chancen for at blive vist på vores Instagram-profil.